Stortinget - Møte onsdag den 5. april 2000 kl. 10

Dato: 05.04.2000

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten John Dale til utenriksministeren, utsettes til neste spørretime, da utenriksministeren er bortreist.

Spørsmål 9, fra representanten Erna Solberg til kommunal- og regionalministeren, vil bli besvart av justisministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra justisministeren blir dette spørsmål flyttet og besvart foran spørsmål 27, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 16, fra representanten Annelise Høegh til sosialministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 17, fra representanten Ivar Kristiansen til sosialministeren, vil bli besvart av arbeids- og administrasjonsministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra arbeids- og administrasjonsministeren blir dette spørsmål flyttet og besvart etter spørsmål 5, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 23, fra Odd Einar Dørum til fiskeriministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 17

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 9

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29