Stortinget - Møte onsdag den 9. mai 2001 kl. 10

Dato: 09.05.2001

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en lang rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sam-menheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Hilde Frafjord Johnson til utenriksministeren, utsettes til neste spørretime, da utenriksministeren er bortreist.

Spørsmål 2, fra representanten Odd Einar Dørum til utenriksministeren, vil bli besvart av utviklingsministeren på vegne av utenriksministeren, som er bortreist.

Spørsmål 4, fra representanten Harald T. Nesvik til finansministeren, vil bli tatt opp av representanten Lodve Solholm.

Spørsmål 8, fra representanten Sonja Irene Sjøli til kulturministeren, vil bli besvart av kirke-, utdannings- og forskningsministeren på vegne av kulturministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra kirke-, utdannings- og forskningsministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 22, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 9, fra representanten May-Helen Molvær Grimstad til kulturministeren, vil bli besvart av kirke-, utdannings- og forskningsministeren på vegne av kulturministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra kirke-, utdannings- og forskningsministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 22, som skal besvares av samme statsråd. Spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Elsa Skarbøvik.

Spørsmål 10, fra representanten John I. Alvheim til sosialministeren, vil bli besvart av arbeids- og administrasjonsministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra arbeids- og administrasjonsministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 3, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 12, fra representanten Terje Johansen til samferdselsministeren, vil bli tatt opp av representanten Borghild Tenden.

Spørsmål 18, fra representanten Gunnar Kvassheim til miljøvernministeren, vil bli besvart av fiskeriministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 20, fra representanten Bjørn Hernæs til landbruksministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren på vegne av landbruksministeren, som ikke har anledning til å være til stede. Spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Magnhild Afseth Olrud.

Spørsmål 21, fra representanten Per Sandberg til barne- og familieministeren, vil bli besvart av helseministeren på vegne av barne- og familieministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra helseministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 7, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 10

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 21

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24