Stortinget - Møte onsdag den 14. mai 2003 kl. 10

Dato: 14.05.2003

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en del endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 3, fra representanten Sylvia Brustad til landbruksministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 4, fra representanten Carsten Dybevig til justisministeren, vil bli besvart av landbruksministeren på vegne av justisministeren, som er bortreist.

Spørsmål 8, fra representanten Ranveig Frøiland til olje- og energiministeren, vil bli tatt opp av representanten Tore Nordtun. Spørsmålet vil bli besvart av nærings- og handelsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 9, fra representanten Rolf Terje Klungland til olje- og energiministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 10, fra representanten Øyvind Vaksdal til olje- og energiministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren på vegne av olje- og energiministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra miljøvernministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 24, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 11, fra representanten Olav Gunnar Ballo til utdannings- og forskningsministeren, vil bli besvart av fiskeriministeren på vegne av utdannings- og forskningsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 12, fra representanten Elsa Skarbøvik til utdannings- og forskningsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 13, fra representanten Rolf Reikvam til utdannings- og forskningsministeren, vil bli besvart av fiskeriministeren på vegne av utdannings- og forskningsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 21, fra representanten Signe Øye til kommunal- og regionalministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 26, dvs. til slutt i spørretimen.

Spørsmål 25, fra representanten Berit Brørby til miljøvernministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 10

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 21