Stortinget - Møte tirsdag den 20. oktober 2020

Dato: 20.10.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovanmerkning 1 (2020–2021), jf. Lovvedtak 1 (2020–2021), Innst. 18 L (2020–2021) og Prop. 140 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 1 [10:01:36]

Stortingets vedtak om endringer i lov 23. juni 2020 nr. 99 om tilskudd ved avbrutt permittering (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet), og om endringer i midlertidig lov 12. juni 2020 nr. 62 om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet sin inntekt som følge av utbrudd av covid-19 (Lovanmerkning 1 (2020–2021), jf. Lovvedtak 1 (2020–2021), Innst. 18 L (2020–2021) og Prop. 140 L (2019–2020))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.