Tiltak for arbeid

St.prp. nr. 37 (2008-2009), Innst. S. nr. 139 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.02.2009 Innst. S. nr. 139 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har ved behandling av saken om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid, enstemmig vedtatt å øke utgiftene med til sammen om lag 21,6 milliarder kroner og redusere inntektene med 4,7 milliarder kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2009

   Behandlet i Stortinget: 13.02.2009