Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013, kapitler under Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og enkelte kapitler under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 5. desember 2012

Terje Aasland

leder og ordf. for kap. 900 og 3900, 1100, 4100 og 1000 og 4000

Frank Bakke-Jensen

Else-May Botten

Per Roar Bredvold

ordf. for kap. 903, 3903, 1143 og 4143

ordf. for kap. 2460, 5460, 5614, 2429, 5329 og 5629

ordf. for kap. 901, 3901, 902 og 3902

Rigmor Andersen Eide

Svein Flåtten

Lillian Hansen

ordf. for kap. 1001, 910, 3910 og 1161

ordf. for kap. 1550, 4550 og 1141

ordf. for kap. 914, 3914 og 2415

Arne L. Haugen

Ingrid Heggø

Alf Egil Holmelid

ordf. for kap. 906, 3906, 1147, 4147, 1150, 4150 og 1151

ordf. for kap. 913, 934, 3934, 950, 3950, 953, 960, 2421, 5325, 2426, 5326 og 3961

ordf. for kap. 905, 3905, 1112, 4112, 1139 og 1148

Harald T. Nesvik

Irene Lange Nordahl

Elisabeth Røbekk Nørve

ordf. for kap. 909, 1030, 4030 og 1050

ordf. for kap. 937, 1115, 4115 og 1144

ordf. for kap. 904, 3904, 929 og 924

Torgeir Trældal

ordf. for kap. 1138, 4138 og 1149