Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Forsknings- og høyere utdanningsministeren KUNFORSK (1 - 20 av 28)
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1002 (2020-2021)

  Innlevert: 19.01.2021

  Sendt: 20.01.2021

  Til behandling

  Tall fra Lånekassen viser at over 8 000 utenlandske studenter fikk lån og stipend fra Lånekassen i 2019-2020. Hva er kriteriene for at utlendinger skal få lån/stipend, hva er summen av lån og stipend fordelt på antall studenter fra de forskjellige land, og i sammenheng med dette kan vi også be vi om svar på om det er forskjeller på norske og utenlandske studenter når det gjelder tilbakebetaling, mislighold og ettergivelse av studielån?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:954 (2020-2021)

  Innlevert: 15.01.2021

  Sendt: 15.01.2021

  Til behandling

  Regjeringen legger stor vekt på at norske studenter bør ha deler av studiet sitt i utlandet. For den enkelte student kan boligsituasjonen på studiestedet være uoversiktlig. Det er stor variasjon fra land til land, by til by og ofte universitet til universitet. Har statsråden planer om tiltak som kan gjøre det lettere for norske studenter å finne bolig i utlandet, og kjenner statsråden til andre land som gir fortrinnsrett til utenlandske studenter i jakt på bolig?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:925 (2020-2021)

  Innlevert: 12.01.2021

  Sendt: 13.01.2021

  Besvart: 15.01.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Hvor mange (og hvor stor andel) av de utenlandske studentene benytter seg hvert år av studentboliger, og vil statsråden vurdere tiltak overfor samskipnadene for å sikre at en større prosentandel av studentboligene reserveres for norske studenter.
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:924 (2020-2021)

  Innlevert: 12.01.2021

  Sendt: 13.01.2021

  Besvart: 19.01.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Norske høyere utdanningsinstitusjoner opplever stor søkning fra land som Kina, Russland og Iran. Etterretningsvirksomheten fra Russland, Kina og Iran utgjør den største trusselen, i følge PST, kunne vi lese i Dagbladet august 2020. Er dette en situasjon som bekymrer statsråden, og hva vil statsråden gjøre for at utdanningsinstitusjonene er i stand til effektivt å ivareta nasjonal sikkerhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:915 (2020-2021)

  Innlevert: 12.01.2021

  Sendt: 12.01.2021

  Besvart: 15.01.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Kan ministeren tydeliggjøre hva han mener i svaret sitt med "I dialog med studentene og en løpende vurdering av situasjonen vil jeg komme tilbake til en løsning for studenter med behov for økonomisk krisehjelp", og når vil ministeren kommer med støtte til studentene?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:848 (2020-2021)

  Innlevert: 05.01.2021

  Sendt: 05.01.2021

  Besvart: 15.01.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  ?Når kommer regjeringens utlovede økonomiske krisestøtte til studentene, og vil den hjelpe alle som trenger det?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:844 (2020-2021)

  Innlevert: 04.01.2021

  Sendt: 05.01.2021

  Besvart: 14.01.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Når kan medisinstudenten som mistet studieretten som følge av sykdom, forvente å få en endelig avgjørelse i klagesaken?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:817 (2020-2021)

  Innlevert: 19.12.2020

  Sendt: 21.12.2020

  Besvart: 07.01.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  ?Stortinget venter på stortingsmelding om Arbeidsrelevans i høyere utdanning, der blant annet ANSA hadde høringssvar 15.09.2019. Når kan vi vente oss stortingsmeldingen, og vil den ta inn i seg alle problemstillingene ANSA tar opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:800 (2020-2021)

  Innlevert: 18.12.2020

  Sendt: 18.12.2020

  Besvart: 07.01.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Tidlig i desember meldte regjeringen omsider at de vil komme med en ny krisepakke for studenter. Studentene har ventet helt siden juni på en løsning. Hvor mye lengre må de vente på denne løsningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:765 (2020-2021)

  Innlevert: 15.12.2020

  Sendt: 15.12.2020

  Besvart: 07.01.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Helsevesenet står overfor en sårbar situasjon, og har et større behov for fagfolk. Sykepleierstudentene står klare til å jobbe, men mange blir nektet. Studentene har forsøkt å ta dette opp med utdanningsinstitusjonene og praksisinstitusjonene, men blir avvist. Hvordan skal ministeren sørge for at utdanningsinstitusjonene blir kjent med at de ikke har lov til å nekte studenter å jobbe og hvor skal studenter som opplever dette henvende seg for å få slutt på en ulovlig begrensing på muligheten til å ta tilleggsjobb?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:717 (2020-2021)

  Innlevert: 11.12.2020

  Sendt: 11.12.2020

  Besvart: 21.12.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Gjelder universitets- og høyskolelovens paragraf 3.8 kun fysiske forelesninger, eller er også digitale forelesninger som hovedregel offentlige?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:653 (2020-2021)

  Innlevert: 04.12.2020

  Sendt: 07.12.2020

  Besvart: 15.12.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Vil regjeringen sikre støtteordninger for studenter som har mistet jobben eller er permitterte?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:650 (2020-2021)

  Innlevert: 04.12.2020

  Sendt: 04.12.2020

  Besvart: 11.12.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  I dag tilsvarer studiestøtten omtrent 1,25 G. Hvordan har den historiske utviklingen vært i studiestøtten målt mot grunnbeløpet, fra 2000 og til i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:592 (2020-2021)

  Innlevert: 27.11.2020

  Sendt: 30.11.2020

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Besvart: 07.12.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  I Khrono 27. nov. uttaler NIFU og Stipendiatsorganisasjonen i Norge at antallet avlagte doktorgrader har sunket i år grunnet koronapandemien. Doktorgradsstudenter melder om dårlig informasjon og stor usikkerhet rundt muligheten for forlengelse av stipend og sluttføring av doktorgraden. Hvilke løsninger vil statsråden fremme for å imøtekomme stipendiatenes behov, slik at alle sikres økonomisk mulighet og forlengelse til å sluttføre doktorgradsutdanningen, uavhengig av hvilken institusjon de tilhører?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:590 (2020-2021)

  Innlevert: 27.11.2020

  Sendt: 27.11.2020

  Besvart: 01.12.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Kan statsråden fremskaffe oversikt over hvor mange studentboliger det hvert år er bevilget midler til å bygge, fra 2005 til og med regjeringens forslag for 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:411 (2020-2021)

  Innlevert: 11.11.2020

  Sendt: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Norge har gratis universitets- og høyskoleutdanning for utenlandske studenter. Hva er de totale kostnadene for det offentlige for hhv. alle studenter fra EØS-området og for alle utenlandske studenter samlet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:364 (2020-2021)

  Innlevert: 06.11.2020

  Sendt: 09.11.2020

  Besvart: 16.11.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Universitetet i Bergen (UiB) åpnet 13. oktober Alrek helseklynge, byggetrinn 3. Norges behov for flere helsepersonell og utdanningstilbud for disse er godt kjent. Det er tatt initiativ til å etablere kiropraktorutdanning ved UiB i tilknytning til helseklynga, men departementet har ikke fulgt dette videre opp. Hvilke initiativ og prosjekt kan UiB gå videre med tilknyttet helseklynga, og hvilke muligheter har ny kiropraktorutdanning dersom statsråden ikke kan avklare om det vil bli gitt støtte til den?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:338 (2020-2021)

  Innlevert: 03.11.2020

  Sendt: 03.11.2020

  Besvart: 09.11.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Hva vil statsråden gjøre for at medisinstudenten som mistet studieplassen sin som følge av sykdom, likevel får fullføre, og ikke henvises til å søke seg inn på nytt?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:302 (2020-2021)

  Innlevert: 30.10.2020

  Sendt: 30.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Hvordan vil den nye 5 %-regelen for midler på bok påvirke OsloMet sin økonomi når de planlegger et nytt campus på Romerike, og hva vil statsråden gjøre for å finansiere to likeverdige Campus for OsloMet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:297 (2020-2021)

  Innlevert: 30.10.2020

  Sendt: 30.10.2020

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Besvart: 04.11.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Hva er statsrådens syn på at et offentlig finansiert universitet gir akademisk legitimitet til et multinasjonalt kommersielt selskap, og kan statsråden forsikre at denne avtalen ikke etablerer noen økonomisk binding mellom det offentlige universitetets uavhengige forskere og et privat konsern som har sterke kommersielle interesser i utformingen av den velferdspolitikken som OsloMet forsker på?