Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Forsknings- og høyere utdanningsministeren KUNFORSK (1 - 20 av 27)
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1313 (2023-2024)

  Innlevert: 21.02.2024

  Sendt: 22.02.2024

  Besvart: 28.02.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel

  Har statsråden ein oversikt over kor mange studentar som har fått sine åndsverk ulovleg lasta opp i plagiatkontrollen, og kva vil statsråden gjera for å retta opp i dette potensielle lovbrotet?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1307 (2023-2024)

  Innlevert: 21.02.2024

  Sendt: 21.02.2024

  Besvart: 27.02.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel

  Hva vil statsråden gjøre for å unngå tap av stillinger og i verste fall nedleggelse av en eller flere avdelinger ved NMBU Sandnes?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1292 (2023-2024)

  Innlevert: 19.02.2024

  Sendt: 19.02.2024

  Besvart: 27.02.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel

  Er det framleis regjeringa sitt mål at det skal koma tusen nye fagskuleplassar årleg over fem år, og korleis skal ein i så fall nå dette målet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1216 (2023-2024)

  Innlevert: 11.02.2024

  Sendt: 12.02.2024

  Besvart: 19.02.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel

  Regjeringens aversjon mot kjernekraft har siden tiltredelsen kommet tydelig fram. Blant annet i eksklusjonen av kjernekraft for FME forskningsmidler , samt avslaget på kompetanseprosjektet «Nuclear in Norway: Analysis of Requirements» fra Smart Innovation Norway. Blant begrunnelsene for avslaget finner man at søkerne var for pro kjernekraft, og kjernekraftmotstandere ikke var inkludert. Kan statsråden avklare om de samme kravene gjelder for alle energiprosjekter; sol, vind, hydrogen, etc. og hvilke motkrefter som der er medtatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1213 (2023-2024)

  Innlevert: 11.02.2024

  Sendt: 12.02.2024

  Besvart: 19.02.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel

  Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at Norges miljø- og biovitenskapelige universitet følger opp satsingen på NMBU SEARCH i Sandnes?
 • Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1128 (2023-2024)

  Innlevert: 02.02.2024

  Sendt: 05.02.2024

  Besvart: 09.02.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel

  Mener statsråden at godkjente doktorgrader skal kunne underkjennes som «vitenskapelig meritt» i en opprykkssammenheng?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1076 (2023-2024)

  Innlevert: 30.01.2024

  Sendt: 31.01.2024

  Besvart: 06.02.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel

  Media har kjørt omfattende stikkprøvekontroll av masteroppgaver blant et geografisk og kjønnsmessig spredt utvalg av befolkningen bestående av 20 personer, hvor flere av disse har høyere utdanning. Av disse har minst 1 master over 20 % plagiering, mens i en annen master er det funnet om lag 70 tilfeller av tekstlikhet, og denne oppgaven er nå til ny vurdering. Ifølge SSB har 126 353 fullført masterstudier siden 2010. Frykter statsråden at det er like mange tilfeller av plagiering/tekstlikhet blant disse som i gruppen nevnt over?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:992 (2023-2024)

  Innlevert: 22.01.2024

  Sendt: 22.01.2024

  Besvart: 30.01.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel

  Hvordan vil statsråden bidra til at studenter med lese- og skrivevansker i større grad kan få oppfylt sin rett på tilrettelagt pensum i høyere utdanning?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:912 (2023-2024)

  Innlevert: 15.01.2024

  Sendt: 15.01.2024

  Besvart: 19.01.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

  Når planlegg regjeringa å nå målet om å byggja nye 3 000 studentbustadar årleg?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:894 (2023-2024)

  Innlevert: 11.01.2024

  Sendt: 11.01.2024

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Besvart: 19.01.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

  Vil statsråden ta initiativ til å få ned saksbehandlingstiden hos NOKUT slik at flyktninger fra Ukraina og andre flyktninger/innvandrere fra land utenfor EØS-området med behov for å få godkjent sin utdanning raskere kan få vurdert sin kompetanse og tatt i bruk sin kompetanse i arbeidslivet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:890 (2023-2024)

  Innlevert: 10.01.2024

  Sendt: 11.01.2024

  Besvart: 22.01.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

  Hva er grunnen til at NSKI Høyskole ikke får økonomisk støtte, og hva skal til for at de får det?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:858 (2023-2024)

  Innlevert: 08.01.2024

  Sendt: 08.01.2024

  Besvart: 10.01.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

  Vil statsråden ta initiativ til at det gjøres endringer i tilskuddsordningen og/eller utvider hvilke områder som defineres som pressområder slik at ikke studentboliger som er i randsonen til studiesteder med høyt press i leiemarkedet ikke blir mindre attraktive og dyrere for studentene og vurdere tiltak for å redusere prisforskjellene mellom allerede etablerte studentboliger i og i tilknytning til randsonen av pressområder?
 • Skriftlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:823 (2023-2024)

  Innlevert: 04.01.2024

  Sendt: 05.01.2024

  Besvart: 16.01.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

  Hvilke grep tar statsråden for å sikre at ikke uheldige bindinger og avtaler mellom næringsliv og akademia opprettholdes?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:807 (2023-2024)

  Innlevert: 31.12.2023

  Sendt: 02.01.2024

  Besvart: 10.01.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

  Hva tenker statsråden om at NOKUT først avlyste søknadsfristen 1. mars 2024 og senere opplyser om at de ikke kan behandle allerede mottatte søknader fra utdanningsinstitusjonene før to kalenderår senere, er dette en prioritering som statsråden deler, og vil statsråden gjøre noe for å sørge for at søknader behandles raskere enn det NOKUT nå har indikert?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:652 (2023-2024)

  Innlevert: 09.12.2023

  Sendt: 11.12.2023

  Besvart: 19.12.2023 av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

  Er statsråden bekymret for den akademiske friheten, og særlig ytringsfriheten til forskere, sett i lys av den siste saken ved NTNU?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:596 (2023-2024)

  Innlevert: 04.12.2023

  Sendt: 04.12.2023

  Besvart: 12.12.2023 av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

  17. november 2023 uttalte statssekretær Oddmund Hoel til NRK, at foreslått tilskudd til studentsamskipnadenes velferdstilbud statsbudsjett for 2024 er på omtrent samme nivå som i 2020, før pandemien. Hvilke tallgrunnlag legges til grunn for statssekretærens uttalelser?
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:468 (2023-2024)

  Innlevert: 17.11.2023

  Sendt: 17.11.2023

  Besvart: 24.11.2023 av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

  Hvor mange av dem som ikke klarer å betjene studielånet sitt har benyttet seg av mulighetene til å be om betalingsutsettelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:441 (2023-2024)

  Innlevert: 15.11.2023

  Sendt: 15.11.2023

  Besvart: 22.11.2023 av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

  Hvordan vurderer statsråden den mulige sikkerhetsrisikoen ved denne reisen, og har PST vært involvert når Nord universitet har gjort sine vurderinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:438 (2023-2024)

  Innlevert: 14.11.2023

  Sendt: 15.11.2023

  Besvart: 21.11.2023 av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

  Hva ble tildelt av ekstra midler til Kunstakademiet i 1995 og under hvilke forutsetninger, og ble i så fall midlene brukt på de to øremerkede professoratene til figurativ kunst?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:415 (2023-2024)

  Innlevert: 12.11.2023

  Sendt: 13.11.2023

  Besvart: 21.11.2023 av forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch

  Gitt det betydelige antallet studenter som er påvirket av saken, dens prinsipielle karakter og tvilen som er blitt skapt rundt departements kjennskap til manglende anledning til gjenoppnevnelse grunnet blant annet fjerning av formuleringer i oppnevnelsesbrevet, så ber jeg statsråden svare på om det var delte syn i KD om anledningen til å foreta den aktuelle gjenoppnevningen før den fant sted, og kan jeg også be statsråden svare på hvor mange saker som KD har lagt til grunn at må behandles på nytt av nemnda?