Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Forsvarsministeren FD (201 - 220 av 620)

 • Spørretimespørsmål fra Martin Engeset (H) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.02.2006

  Besvart: 15.02.2006 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om å skjære igjennom og komme frem til en endelig løsning for sivil flytrafikk fra Rygge militære hovedflystasjon
 • Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2005

  Besvart: 23.11.2005 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om at Forsvaret har valgt å parkere et artillerisystem uten at Stortinget har vært med på avgjørelsen, og om statsråden for ettertiden vil la politikerne være med på å avgjøre store forandringer
 • Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2005

  Besvart: 09.11.2005 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om at Hæren skal bytte ut strids- og stormpanservogner med Mercedes-jeeper i panserbataljonen på Setermoen i Troms, og hvorvidt statsråden støtter en slik radikal omlegging
 • Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.05.2005

  Besvart: 25.05.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Om hvorvidt det er forsvarlig at Forsvaret avhender utstyr som formelt ikke har Norge som eier, med eksempel i M6-lastebiler fra USA som har havnet i Nord-Korea
 • Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.2005

  Besvart: 18.05.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Om hvorfor det ikke har blitt nevnt at ammunisjonslageret på Olavsvern i Tromsø skal legges ned når Stortinget flere ganger har debattert omstillingen i Forsvaret
 • Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.2005

  Besvart: 18.05.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Om å styrke lokaliseringen av både HV og andre forsvarsrelaterte avdelinger i Bjerkvik, og hvorfor Forsvaret vil legge ned en nybygd satellittstasjon som NATO vil beholde der
 • Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.05.2005

  Besvart: 18.05.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Om hvordan Forsvarsdepartementet følger opp balanseringen av arbeidsplassene i Forsvarets logistikkorganisasjon i hovedstadsregionen mellom Kjeller og Kolsås
 • Muntlig spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2005

  Besvart: 27.04.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Om at hundrevis av befal må slutte som følge av fjorårets milliardsmell i Forsvaret, og hvorvidt det er riktig ressursbruk å si opp godt befal med god kompetanse og samtidig implementere nye til høsten
 • Muntlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.04.2005

  Besvart: 27.04.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Om internfakturering i Forsvaret, som bl.a. innebærer at Forsvarets militære organisasjon betaler husleie til Forsvarsbygg, og hvem det er som bestemmer hva det skal betales husleie for
 • Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.04.2005

  Besvart: 27.04.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Om å bidra til at militært utstyr blir lagret på en slik måte at muligheter for innbrudd blir redusert til et minimum
 • Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.04.2005

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  I de siste årene har mange av de som er inne til førstegangstjeneste vært dimittert flere uker før planlagt dimittering skulle skje. Dette har i mange tilfeller medført store problemer for ungdommene, som har lagt opp utdanning eller søkt permisjon fra arbeid etter den informasjon de fikk da de møtte frem til førstegangstjeneste. Hvordan ser statsråden på dette, og vil man for i år gi de som skal inn til førstegangstjeneste en forutsigbar tjenestetid, slik at disse ikke får slike uheldige "daudperioder"?
 • Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.03.2005

  Besvart: 06.04.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Om at Forsvaret kan spare millioner på å bytte ut vernepliktige med sivilt ansatte, og hvorvidt statsråden er enig i at man må se på hva våre soldater skal brukes til
 • Spørretimespørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.03.2005

  Besvart: 16.03.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Om hvorfor ikke statsråden har fulgt opp Stortingets vedtak om 337-skvadronens stasjonering
 • Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.03.2005

  Besvart: 16.03.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Om hvorvidt Forsvarets valg av verksted etter anbudsmetoden ble gjort på en forsvarlig måte, da mangler på et Hercules-fly etter servicen var så alvorlige at flyet ikke hadde lov til å lette
 • Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.02.2005

  Besvart: 02.03.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Om når Stortinget kan forvente en ny proposisjon med en endelig behandling av strukturen i Forsvarets logistikkorganisasjon
 • Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.02.2005

  Besvart: 02.03.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Om hvorvidt det er forsvarlig at Skifte Eiendom har brukt penger på internsamlinger og innleide konsulenttjenester m.m. til en høy pris, da salg av forsvarseiendommer skal gi en størst mulig netto
 • Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til miljøvernministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.02.2005

  Besvart på vegne av: Miljøvernministeren

  Besvart: 02.03.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Om å avhjelpe situasjonen i tre kommuner i Nordland som er nektet beiteslipp for sauer kommende sommer pga. store tap av sau til jerv
 • Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.02.2005

  Besvart: 16.02.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Om forholdet mellom Siemens Business Service og Forsvaret, og hvorvidt statsråden kan avkrefte at Forsvaret har betalt for kostnader som Siemens alt har fått dekket av sine underleverandører
 • Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.02.2005

  Besvart: 16.02.2005 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

  Om det er riktig at personar tilsette hjå Siemens på vegner av Forsvaret har kjøpt inn datautstyr til bruk i Forsvaret, og har i så fall innhaldet i lov om offentlige anskaffelser alltid blitt følgt
 • Spørretimespørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til forsvarsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2005

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Stortinget har i flere omganger understreket at Hovedarsenalet Hovemoen på Lillehammer skal videreføres. Senest i Budsjett-innst. S. nr. 7 for 2004-2005 som blei behandlet 2. desember i fjor, uttalte en enstemmig forsvarskomité følgende: "Komiteen mener at Hovemoen lager på Lillehammer skal videreføres som lager, tilpasset Forsvarets behov og med de nødvendige lagerfunksjoner." Nå får vi melding om at dette ikke skjer. Er det slik at statsråden neglisjerer Stortingets uttrykte vilje?