Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Prop. 1 S (2012-2013), Innst. 7 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 28.11.2012 Innst. 7 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har med varierende flertall vedtatt forslag til bevilgninger og fullmakter på statsbudsjettet for rammeområde 4 - Utenriksdepartementet og rammeområde 8 - Forsvarsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 28.11.2012

   Behandla i Stortinget: 07.12.2012