Statsminister Jonas Gahr Større og Erna Solberg i spørretimen 27. oktober 2021.

Statsminister Jonas Gahr Større og Erna Solberg i spørretimen 27. oktober 2021.

Sentrale saker i sesjonen 2021–2022

Det siste stortingsmøtet før sommeren ble avholdt 17. juni. Se oppsummering av sentrale saker i sesjonen.

 

Grunnlovsendringer

 
Grunnlovsforslag om endringer av Grunnloven §§ 14, 50, 53 til 64, 71 og 72 (Valglovutvalgets forslag i NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg - ny valglov)

Stortingsmøtet 1. mars 2022 startet med ett minutts stillhet for å minnes ofre for krigen i Ukraina. Foto: Benjamin A. Ward / Stortinget.
Stortingsmøtet 1. mars 2022 startet med ett minutts stillhet for å minnes ofre for krigen i Ukraina. Foto: Benjamin A. Ward / Stortinget.

Lovsaker

Endring av inndelingslova (deling av fylker og Ålesund kommune)

 
 
 
 
 
 
 
 

Stortingsmeldinger

 
 
 
 
 
Statsminister Jonas Gahr Støre redegjorde om status og videre løp for myndighetenes håndtering av covid-19 i Stortinget 30. november 2021. Foto: Stortinget.
Statsminister Jonas Gahr Støre redegjorde om status og videre løp for myndighetenes håndtering av covid-19 i Stortinget 30. november 2021. Foto: Stortinget.

Andre sentrale saker

 
 
 
 

Sist oppdatert: 17.06.2022 16:38