Nordisk råd

Nordisk råd er et av verdens mest omfattende regionale samarbeider. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt de selvstyrende områdene, Færøyene, Grønland og Åland. Samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret.

Nordisk råds logo.
Nordisk råds logo.

Delegasjonens medlemmer

Medlemmene i Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Kontaktinformasjon

Internasjonal avdeling
Stortinget, 0026 Oslo

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Om Nordisk råd

Nordisk råd arbeider for å styrke nordiske og regionale interesser og verdier i en global omverden. Et sterkt Norden i et sterkt Europa er et overordnet mål for arbeidet. Samarbeidet er både politisk, økonomisk og kulturelt forankret.

Nordisk råd er et samarbeidsorgan for de fem nordiske parlamentene og regjeringene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt for de tre selvstyrte områdene Færøyene, Grønland og Åland.

Nordisk råd tar initiativer og er rådgivende og kontrollerende i spørsmål og saker som vedrører det offisielle nordiske samarbeidet. Nordisk råd møtes tre-fire ganger i året, samt til årsmøtet. Rådet ble opprettet i 1952, og reglene for Rådets arbeid er nedfelt i Helsingforsavtalen fra 1962. Der forplikter partene seg til «å søke å bevare og ytterligere utvikle samarbeidet mellom landene på det rettslige, kulturelle, sosiale og økonomiske området, samt i spørsmål angående samferdsel og miljøvern».

Senere er det også åpnet for et mer forpliktende samarbeid i utenriks- og sikkerhetspolitiske saker. Nordisk ministerråd, opprettet i 1971, er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan. Siden 1994 har sametingene i Norge, Sverige og Sameparlamentet i Finland hatt observatørstatus i Nordisk råd.

Den norske delegasjonen til Nordisk råd avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd.

Melding om nordisk samarbeid.
Melding om nordområdene.
Nordiske saker i Stortingets database.

Nordisk råds nettsider

Aktuelt

Gå til nyhetsarkivet

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Medlem Abrahamsen, Solveig Sundbø H
Varamedlem Almeland, Grunde V
Medlem Asphjell, Jorodd A
Medlem Benestad, Norunn Tveiten H
Medlem Bransdal, Torhild KrF
Varamedlem Christensen, Jette F. A
Varamedlem Eskeland, Liv Kari H
Medlem Fylkesnes, Torgeir Knag SV
Varamedlem Gharahkhani, Masud A
Medlem Greni, Heidi Sp
Medlem Grung, Ruth A
Varamedlem Gulati, Himanshu FrP
Varamedlem Hansen, Øystein Langholm A
Varamedlem Harberg, Svein H
Varamedlem Haukland, Marianne H
Varamedlem Helleland, Trond H
Medlem Jegstad, Nils Aage H
Medlem Kjenseth, Ketil V
Nestleder Kolberg, Martin A
Medlem Lauvås, Stein Erik A
Medlem Leirstein, Ulf FrP
Varamedlem Lerbrekk, Solfrid SV
Medlem Mathisen, Bente Stein H
Varamedlem Moflag, Tuva A
Varamedlem Myhrvold, Ole André Sp
Varamedlem Mørland, Tellef Inge A
Medlem Njåstad, Helge André FrP
Medlem Olsen, Ingalill A
Medlem Sandberg, Nina A
Varamedlem Saudland, Gisle Meininger FrP
Varamedlem Sem-Jacobsen, Åslaug Sp
Varamedlem Soleim, Vetle Wang H
Varamedlem Staalesen, Siri Gåsemyr A
Varamedlem Storehaug, Tore KrF
Medlem Synnes, Marianne H
Medlem Søttar, Hanne Dyveke FrP
Leder Tetzschner, Michael H
Varamedlem Thommessen, Olemic H
Medlem Toppe, Kjersti Sp
Varamedlem Wiborg, Erlend FrP