Stortinget - Møte onsdag den 24. januar 2001 kl. 10

Dato: 24.01.2001

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den beriktigede oversikt som nettopp er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Lars Rise til forsvarsministeren, vil bli tatt opp av representanten Anne Brit Stråtveit.

Spørsmål 3, fra representanten Vidar Kleppe til nærings- og handelsministeren, vil bli tatt opp av representanten Terje Knudsen.

Spørsmål 4, fra representanten Christopher Stensaker til finansministeren, vil bli besvart av samferdselsministeren på vegne av finansministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra samferdselsministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 9, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 10, fra representanten Elsa Skarbøvik til fiskeriministeren, vil bli besvart av samferdselsministeren på vegne av fiskeriministeren, som er bortreist.

Spørsmål 11, fra representanten Leif Helge Kongshaug til fiskeriministeren, vil bli besvart av nærings- og handelsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 18, fra representanten Morten Lund til landbruksministeren, vil bli besvart av helseministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 22, fra representanten Hallgeir H. Langeland til olje- og energiministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 2.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 22

Spørsmål 3

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 4

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 23

Spørsmål 24