Stortinget - Møte onsdag den 30. april 2003 kl. 10

Dato: 30.04.2003

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Tore Nordtun til finansministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 10, fra representanten Ranveig Frøiland til olje- og energiministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 13, fra representanten Lena Jensen til utdannings- og forskningsministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmålene 22 og 23, fra henholdsvis representantene Øyvind Korsberg og Berit Brørby til miljøvernministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23