Stortinget - Møte tirsdag den 19. mars 2013 kl. 10

Dato: 19.03.2013
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.47.