Stortinget - Møte tirsdag den 17. juni 2014 kl. 9

Dato: 17.06.2014
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 01.09.