Stortinget - Møte torsdag den 24. november 2022

Dato: 24.11.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.05.