Stortinget - Møte torsdag den 24. november 2022 *

Dato: 24.11.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 16.05.