Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 33)

Sandberg, Per (33)

 • Årsrapport for 2012 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

  Dokument 16 (2012-2013), Innst. 454 S (2012-2013)

  Årsrapport til Stortinget fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag for 2012

  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 10.06.2013

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringer i rettsgebyrloven (reduksjon av tinglysingsgebyrene)

  Prop. 43 L (2012-2013), Innst. 119 L (2012-2013), Lovvedtak 31 (2012-2013)

  Endringer i rettsgebyrloven (reduksjon av tinglysingsgebyrene)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 10.12.2012

  Lovsak | Lov
 • Endringer i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet

  Prop. 23 S (2012-2013), unntatt kap. 490, 491, 3490, 456 og 3456, Innst. 114 S (2012-2013)

  Endringar i statsbudsjettet 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 04.12.2012

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Årsrapport for 2011 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

  Dokument 17 (2011-2012), Innst. 328 S (2011-2012)

  Årsrapport for 2011 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 11.06.2012

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om opprettelse av antislaveri-dag i Norge

  Dokument 8:53 S (2011-2012), Innst. 242 S (2011-2012)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Høybråten, Geir Jørgen Bekkevold, Laila Dåvøy og Rigmor Andersen Eide om opprettelse av antislaveri-dag i Norge

  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 10.05.2012

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet (Rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 mv.)

  Prop. 79 S (2011-2012), unntatt kap. 2445 Statsbygg, Innst. 271 S (2011-2012)

  Endringer i statsbudsjettet for 2012 under Justis- og beredskapsdepartementet (Rettssaken etter terrorangrepene 22. juli 2011 mv.)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 10.05.2012

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.)

  Prop. 46 L (2011-2012), Innst. 176 L (2011-2012), Lovvedtak 47 (2011-2012)

  Endringar i straffelova mv. (internasjonal barnebortføring mv.)

  Departement: Justis- og politidepartementet
  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 22.03.2012

  Lovsak | Lov
 • Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet

  Prop. 18 S (2011-2012), unntatt kap. 490, 3490, 491, 456, 3456 og 480, Innst. 107 S (2011-2012)

  Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet

  Departement: Justis- og politidepartementet
  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 13.12.2011

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Årsrapport for 2010 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

  Dokument 18 (2010-2011), Innst. 352 S (2010-2011)

  Årsrapport for 2010 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag

  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 07.06.2011

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet for 2010

  Prop. 21 S (2010-2011) unntatt kap. 456, 3456, 490, 491 og 3490, Innst. 102 S (2010-2011)

  Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Justis- og politidepartementet

  Departement: Justis- og politidepartementet
  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 06.12.2010

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Representantforslag om behandling av asylsaker

  Dokument 8:156 S (2009-2010), Innst. 73 S (2010-2011)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders B. Werp, André Oktay Dahl, Trond Helleland og Elisabeth Aspaker om behandling av asylsaker

  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 23.11.2010

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Rettferdsvederlag frå statskassa

  Prop. 63 S (2009-2010), Innst. 138 S (2009-2010)

  Rettferdsvederlag frå statskassa (Einskildsaker der utbetalt vederlag går ut over Rettferdsvederlagsutvalet si fullmakt)

  Departement: Justis- og politidepartementet
  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 04.03.2010

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Årsrapport fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

  Dokument nr. 20 (2008-2009), Innst. 63 S (2009-2010)

  Årsrapport fra Stortingets billighetserstatningsutvalg for 2008

  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 03.12.2009

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Tiltak for å bekjempe juks og svindel og organisert kriminalitet i drosjenæringen

  Dokument nr. 8:24 (2007-2008), Innst. S. nr. 123 (2007-2008)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden, Odd Einar Dørum og Trine Skei Grande om tiltak for å bekjempe juks og svindel og organisert kriminalitet i drosjenæringen

  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 04.03.2008

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Universell utforming av Moss Lufthavn Rygge

  Dokument nr. 8:111 (2006-2007), Innst. S. nr. 13 (2007-2008)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Holten Hjemdal, Laila Dåvøy, Åse Gunhild Woie Duesund og Jan Sahl om universell utforming av Moss Lufthavn Rygge

  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 13.11.2007

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Ein del saker på Samferdselsdepartementets område

  St.prp. nr. 68 (2006-2007), Innst. S. nr. 274 (2006-2007)

  Ein del saker på Samferdselsdepartementets område

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 14.06.2007

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 (konkurs i OPS-selskapet)

  Ot.prp. nr. 83 (2005-2006), Innst. O. nr. 3 (2006-2007), beslutning. O. nr. 6 (2006-2007)

  Lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 (konkurs i OPS-selskapet)

  Departement: Samferdselsdepartementet
  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 16.11.2006

  Lovsak | Lov
 • Lov om endringer i utlendingsloven (menneskesmugling m.m.)

  Ot.prp. nr. 4 (2004-2005), Innst. O. nr. 57 (2004-2005), beslutning. O. nr. 52 (2004-2005)

  Lov om endringer i utlendingsloven (menneskesmugling m.m.)

  Departement: Kommunal- og regionaldepartementet
  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 17.03.2005

  Lovsak | Lov
 • Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om nye regler for å utstede turistvisum

  Dokument nr. 8:95 (2003-2004), Innst. S. nr. 114 (2004-2005)

  Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om nye regler for å utstede turistvisum

  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 17.03.2005

  Alminnelig sak | Debatt og vedtak
 • Lov om endringer i introduksjonsloven mv.

  Ot.prp. nr. 50 (2003-2004), Innst. O. nr. 18 (2004-2005), beslutning. O. nr. 15 (2004-2005)

  Lov om endringer i introduksjonsloven mv.

  Departement: Kommunal- og regionaldepartementet
  Saksordfører: Sandberg, Per
  Behandlet: 23.11.2004

  Lovsak | Lov