Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2019 Innst. 5 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra finanskomiteen vedrørende statsbudsjettet for 2020. Stortinget har uten endringer vedtatt innstillingen knyttet til finansadministrasjon, låneopptak, Statens pensjonsfond utland, tilfeldige utgifter og inntekter, utbytte og Stortingets virksomhetsbudsjett.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2019

   Debattert i Stortinget 13.12.2019
   Votert i Stortinget 13.12.2019