Statsbudsjettet 2020

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 3 S (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2019 Innst. 3 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2020 vedtatt et samlet opplegg for skatter, avgifter og toll for 2020 med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2019

   Debattert i Stortinget 13.12.2019
   Votert i Stortinget 13.12.2019