Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivingen mv.

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 10. juni 2005

Siv Jensen Tore Nordtun
leder ordfører