Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 4. desember 2013

 

Marit Arnstad

 
 

leder og ordf. for kap. 900, 1100, 3900 og 4100

 

Frank Bakke-Jensen

Else-May Botten

Pål Farstad

ordf. for kap. 903, 1143, 3903 og 4143

ordf. for kap. 950, 2429, 2460, 3950, 5329, 5460, 5614 og 5629

ordf. for kap. 905, 1112, 1139, 1148, 3905 og 4112

Benjamin Grønvold

Gunnar Gundersen

Ingrid Heggø

ordf. for kap. 904, 924, 930 og 3904

ordf. for kap. 911, 1141 og 3911

ordf. for kap. 913, 914, 934, 960, 2421, 3914, 3934, 3961, 5325 og 5650

Line Henriette Hjemdal

Morten Ørsal Johansen

Lasse Juliussen

ordf. for kap. 910, 1161, 3910 og 4162

ordf. for kap. 1138, 1149 og 4138

ordf. for kap. 1147, 1150, 1151, 4147 og 4150

Øyvind Korsberg

Odd Omland

Jørund Rytman

ordf. for kap. 909, 917, 919 og 3917

ordf. for kap. 906, 953 og 3906

ordf. for kap. 901, 902, 3901 og 3902

 

Ove Bernt Trellevik

 
 

ordf. for kap. 922, 937, 1115, 1144 og 4115