Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2020, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2020, om endringer i skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2020, om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet og om Redegjørelse av finansministeren om revidert nasjonalbudsjett

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 17. juni 2020

Mudassar Kapur

leder og ordfører