Stortinget - Møte onsdag den 6. mars 2002 kl. 10

Dato: 06.03.2002

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretimen foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 5, fra representanten Bendiks H. Arnesen til justisministeren, vil bli besvart av næringsministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra næringsministeren blir dette spørsmål flyttet og besvart før spørsmål 23, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 13, fra representanten Raymond Robertsen til helseministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 15, fra representanten Åslaug Haga til utviklingsministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 36, dvs. til slutt i spørretimen.

Spørsmål 16, fra representanten Vidar Bjørnstad til barne- og familieministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 36, dvs. til slutt i spørretimen.

Spørsmål 24, fra representanten Kenneth Svendsen til samferdselsministeren, vil bli tatt opp av representanten Øystein Hedstrøm.

Spørsmål 30, fra representanten Thore A. Nistad til samferdselsministeren, bortfaller, da spørreren har sykdomsforfall.

Spørsmål 35, fra representanten Hans Seierstad til miljøvernministeren, vil bli tatt opp av representanten Inger S. Enger.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 19

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 5

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30

Spørsmål 31

Spørsmål 32

Spørsmål 33

Spørsmål 34

Spørsmål 35

Spørsmål 36

Spørsmål 15

Spørsmål 16