Stortinget - Møte onsdag den 29. januar 2003 kl. 10

Dato: 29.01.2003

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Kristin Halvorsen til statsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 2, fra representanten Olav Gunnar Ballo til statsministeren, vil bli besvart av kultur- og kirkeministeren.

Spørsmål 6, fra representanten Siri Hall Arnøy til utenriksministeren, vil bli tatt opp av representanten Jørund Leknes.

Spørsmål 7, fra representanten Svein Roald Hansen til finansministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 15, fra representanten Øyvind Vaksdal til olje- og energiministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren på vegne av olje- og energiministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra miljøvernministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 25, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 16, fra representanten Arne Sortevik til utdannings- og forskningsministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 6.

Spørsmål 18, fra representanten John I. Alvheim til sosialministeren, vil bli besvart av helseministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 26, fra representanten Henrik Rød til miljøvernministeren, er overført til finansministeren som rette vedkommende. Spørsmålet utsettes til neste spørretime, da finansministeren er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 16

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 21

Spørsmål 15

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28