Stortinget - Møte tirsdag den 17. mars 2015 kl. 10

Dato: 17.03.2015
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.22.