Stortinget - Møte tirsdag den 21. februar 2023

Dato: 21.02.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.36.