Stortinget - Møte tirsdag den 21. februar 2023 *

Dato: 21.02.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.35.