Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Barne- og familieministeren BABAD (1 - 20 av 80)
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2475 (2022-2023)

  Innlevert: 08.06.2023

  Sendt: 08.06.2023

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for status for det enstemmige stortingsvedtaket, og når statsråden tenker å fremme de nødvendige lovendringene for Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2448 (2022-2023)

  Innlevert: 05.06.2023

  Sendt: 05.06.2023

  Til behandling

  Hvem har totalansvaret når det er så mange aktører involvert, og hva vil statsråden gjøre for å rydde opp og sikre at en tilsvarende feil ikke skjer igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2441 (2022-2023)

  Innlevert: 05.06.2023

  Sendt: 05.06.2023

  Til behandling

  Kan statsråden informere om hvilke kontrakter staten har inngått med kommersielle og ideelle aktører innenfor barnevernsinstitusjoner og legge fram oversikt over kontraktvarighet for avtaler inngått med kommersielle og ideelle selskaper innenfor statens ansvarsområde?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2438 (2022-2023)

  Innlevert: 05.06.2023

  Sendt: 05.06.2023

  Til behandling

  Vil statsråden snarlig sette i gang en nasjonal uavhengig granskning av tekniske feil i Barnevernets systemer?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2406 (2022-2023)

  Innlevert: 01.06.2023

  Sendt: 02.06.2023

  Til behandling

  Har departementet gjennomført en høring om overtredelsesgebyr etter åpenhetsloven, slik statsråden skrev i svar på mitt skriftlige spørsmål nr. 1586 i mars?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2396 (2022-2023)

  Innlevert: 31.05.2023

  Sendt: 31.05.2023

  Til behandling

  Den tredje fristen Bufdir har fått for å vurdere endringer i regelverket om voksenadopsjon er nå passert. Hvilken fremdrift legger statsråden til grunn for det videre arbeidet og deler hun stortingets oppfatning om at det myndige barnets mening må vektes tyngre i saker om voksen stebarnsadopsjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2385 (2022-2023)

  Innlevert: 30.05.2023

  Sendt: 30.05.2023

  Besvart: 05.06.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Er statsråden enig i at dagens regler i barneloven om fastsettelse av foreldreskap bryter med likestillingsprinsippet om at menn og kvinner ikke skal forskjellsbehandles som omsorgspersoner, og vil statsråden ta initiativ til å endre reglene slik at barn ikke står uten anerkjente foreldre i Norge, når foreldrene er anerkjent i utlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2348 (2022-2023)

  Innlevert: 26.05.2023

  Sendt: 26.05.2023

  Besvart: 05.06.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Er familieministeren bekymret for at stadig flere barnefamilier må få mat fra frivillige organisasjoner og hva vil hun konkret gjøre for å hjelpe Matsentralene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2340 (2022-2023)

  Innlevert: 25.05.2023

  Sendt: 26.05.2023

  Besvart: 05.06.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hvordan kan statsråden kan jobbe så målrettet for å fase ut kommersielle aktører i barnevernet, når hun her ser fra Innlandet at det er akkurat disse tilbudene man tyr til når det blir utfordringer med kapasiteten?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2327 (2022-2023)

  Innlevert: 24.05.2023

  Sendt: 24.05.2023

  Besvart: 31.05.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Kan statsråden gjøre rede for det juridiske handlingsrommet for å tilby fast ansettelse for kommunale beredskapshjem?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2326 (2022-2023)

  Innlevert: 24.05.2023

  Sendt: 24.05.2023

  Besvart: 31.05.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hvordan vil statsråden sikre at reklameforbudet mot barn opprettholdes i kanaler der kunstig intelligens tas i bruk, men der barn og unge opplever at de snakker med en venn som gir objektive anbefalinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2287 (2022-2023)

  Innlevert: 19.05.2023

  Sendt: 19.05.2023

  Besvart: 25.05.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Når kan det forventes at ministeren legger frem konkrete forslag til en bedre familiepolitikk slik som hun tar til orde for?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2178 (2022-2023)

  Innlevert: 10.05.2023

  Sendt: 10.05.2023

  Besvart: 22.05.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hvordan vil statsråden skjerme barn og unge som utsettes for ulovlig og potensielt skadelig markedsføring fra skjønnhetsindustrien og de konsekvensene det kan ha for den psykiske helsen, og hva vil statsråden gjøre for å bekjempe lovbrudd og useriøse aktører?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2130 (2022-2023)

  Innlevert: 04.05.2023

  Sendt: 05.05.2023

  Besvart: 12.05.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Det har nå gått mange måneder siden statsråden lovet en ekstern granskning av utenlandsadopsjoner. Kan statsråden redegjøre for arbeidet med mandat og utvalg, og kan hun bekrefte om granskningen snarlig vil komme i gang?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2112 (2022-2023)

  Innlevert: 02.05.2023

  Sendt: 03.05.2023

  Besvart: 10.05.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hva tenker barne- og familieministeren om tilstanden i barne- og ungdomsorganisasjonene, og hvilke konkrete planer har regjeringen for grunnstøtten for barne- og ungdomsorganisasjonene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2091 (2022-2023)

  Innlevert: 28.04.2023

  Sendt: 02.05.2023

  Besvart: 09.05.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Etter påtrykk fra flere politikere og de adoptertes organisasjoner har statsråden nå besluttet å gjennomføre en uavhengig granskning av utenlandsadopsjoner til Norge. Når ser statsråden for seg at granskningen vil starte, og hvordan er det tenkt at granskningsutvalget skal settes sammen med tanke på fagkompetanse?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1982 (2022-2023)

  Innlevert: 19.04.2023

  Sendt: 19.04.2023

  Besvart: 24.04.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Kan statsråden klargjøre hva det vil si å drive formidlingsvirksomhet etter barnevernsloven § 9-9 om formidling av fosterhjem, og kan statsråden videre avklare om private organisasjoner også etter 1. juli 2023 kan søke og få bevilling fra departementet til å drive med formidling av fosterhjem?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1965 (2022-2023)

  Innlevert: 14.04.2023

  Sendt: 17.04.2023

  Besvart: 24.04.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Planlegger statsråden å gjennomføre den varslede evalueringen av åpenhetsloven innen utgangen av 2024?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1922 (2022-2023)

  Innlevert: 06.04.2023

  Sendt: 11.04.2023

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 18.04.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hva gjør regjeringen for at saken der mor kidnappet jente til Kypros kommer til rette igjen, og hva er status i saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1913 (2022-2023)

  Innlevert: 05.04.2023

  Sendt: 11.04.2023

  Besvart: 21.04.2023 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Kan familieministeren sørge for fortgang i prosessen slik at barn kan trygges bedre mot overgrep, herunder legge frem forslag til endringer i barneomsorgsattesten som har vært etterlyst gjennom mange år?