Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Barne- og familieministeren BABAD (1 - 20 av 58)
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2170 (2019-2020)

  Innlevert: 01.08.2020

  Sendt: 03.08.2020

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sørge for at barn i institusjonsbarnevernet, får et tilbud av god kvalitet, og som ruster dem for livet og hverdagen etter at hjelpetilbudet er over?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2150 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 01.07.2020

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 07.07.2020 av barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse

  Hvordan vil statsråden sikre at norske TV-kunder har reell valgfrihet, og hvordan ivaretas forbrukerrettighetene deres når de rammes av konflikter slik som den som nå pågår mellom TV2 og Get?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2105 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse

  Hva er begrunnelsen for at kvinner kan bli nektet å stebarnsadoptere sin kones biologiske barn på grunn av måten barnet er unnfanget, og vil statsråden vurdere å legge til rette for at partnere får like rettigheter til å stebarnsadoptere barn uavhengig av hvor de er unnfanget?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2103 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvordan kan man forsvare, ut i fra et likebehandlingsperspektiv, at ett av tre barn til et likekjønnet par får avslag om stebarnsadopsjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2093 (2019-2020)

  Innlevert: 29.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Vil statsråden sørge for at foreldre, slik som medmor til barn i regnbuefamilier, kan få juridisk tilknytning til barnet og tilhørende rettigheter slik som andre gjennom stebarnadopsjon, eller på lik linje med sterile menn som kan føres opp i fødselattesten av mor?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2085 (2019-2020)

  Innlevert: 26.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse

  Hva vil statsråden gjøre for å hjelpe de adopsjonssøkere som er rammet av stansen i adopsjonsforberendende kurs, slik at det ikke blir forsinkelser i prosessen?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1955 (2019-2020)

  Innlevert: 16.06.2020

  Sendt: 17.06.2020

  Besvart: 24.06.2020 av barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse

  Storkammeret i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avgjorde, den 10.9.19, at Norge krenket menneskerettighetene til både mor og barn. Hva gjør regjeringen, som konstitusjonelt ansvarlig, for å reparere krenkelsene i henhold til EMK Artikkel 46?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1938 (2019-2020)

  Innlevert: 15.06.2020

  Sendt: 16.06.2020

  Besvart: 24.06.2020 av barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse

  Hvordan vil statsråden sikre at private dagmammaer driver forsvarlig?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1883 (2019-2020)

  Innlevert: 11.06.2020

  Sendt: 11.06.2020

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 22.06.2020 av barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse

  Hvilke tanker gjør statsministeren seg rundt situasjonen i barnevernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1769 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 05.06.2020 av barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse

  Hva vil statsråden gjøre for å opprettholde tilbudet om krisesenterplasser til kvinner i aktiv rus, og er det vurdert å styrke tilbudet til denne gruppen i en ekstra krevende situasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1768 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Besvart: 08.06.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Deler statsråden oppfatningen av at det er betydelige problemer knytta til mangelfullt og feil innrettet tilbud til unge med alvorlige rus, kriminalitets- og voldsproblemer, og hvilke initiativ vil han ta for å bidra til å løse dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1747 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Besvart: 05.06.2020 av barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse

  Kan barne- og familieministeren garantere at den norske stat ikke har finansiert koranskoleopphold for norske barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1723 (2019-2020)

  Innlevert: 25.05.2020

  Sendt: 26.05.2020

  Besvart: 05.06.2020 av barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse

  Hva vil statsråden gjøre hvis det viser seg at barnevernet har bidratt til at barn og unge har blitt sendt til utlandet mot sin vilje og i noen tilfeller blitt utsatt for vold, trusler, frihetsberøvelse, eller tvangsekteskap som følge av utsendelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1652 (2019-2020)

  Innlevert: 16.05.2020

  Sendt: 18.05.2020

  Besvart: 29.05.2020 av barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse

  Kan regjeringen forsikre forbrukerne om at de vil få refundert sine betalte reiser fra Reisegarantifondet dersom disse avbestilles eller kanselleres grunnet korona, og reisearrangøren den er kjøpt via, senere går konkurs?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1527 (2019-2020)

  Innlevert: 06.05.2020

  Sendt: 07.05.2020

  Besvart: 13.05.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Møvig skole får ikke tillatelse til å la elevene møtes i små grupper i naturen for å ha skoletime, med fullt smittevernregime. Samme dag bevilger regjeringen 400 mill. kroner til tiltak for sårbare barn og Ropstad sier i Stortinget at kommunene må følge opp barna. Har statsråden gitt signaler til utdanningsministeren, godkjent eller anbefalt at elever ved Møvig skole ikke kan eller bidratt i avgjørelsen om at tiltaket ikke skal kunne gjennomføres, og hvorfor får ikke skolen bestemme dette, ev. etter godkjenning i departementet for å ivareta barna?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1508 (2019-2020)

  Innlevert: 05.05.2020

  Sendt: 06.05.2020

  Besvart: 12.05.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hva er grunnen til at regjeringen ikke offentliggjorde rapporten om utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19 pandemien, før 9 dager etter rapporten var klar den 20. april?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1499 (2019-2020)

  Innlevert: 04.05.2020

  Sendt: 04.05.2020

  Besvart: 12.05.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  USA har valgt å stenge passkontorene for å begrense smittespredningen i landet. Dette skaper problemer for enkelte nordmenn som har fått barn via surrogati i USA. Ettersom surrogatibarn fødes av surrogatmødre i USA blir barnet automatisk en amerikansk statsborger, og da er det vanskelig for norske myndigheter å hjelpe til. Vil statsråden ta initiativ til fleksible unntaksløsninger for de foreldrene og barna som er berørt av dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1444 (2019-2020)

  Innlevert: 27.04.2020

  Sendt: 28.04.2020

  Besvart: 05.05.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Avisen Dagen peker på at statsråden ikke mener det er nødvendig å ha egne retningslinjer for tros- og livssynssamfunn når det gjelder smitteforebygging. Kirka og menigheter etterlyser felles regelverk og retningslinjer. Hva er årsaken til at regjeringen på dette området mener det ikke er nødvendig med statlige føringer, når det jobbes med dette på alle andre viktige felt og også sett i lys av at behovet for å få informasjon på tilpasset språk er nødvendig for mange menigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1337 (2019-2020)

  Innlevert: 14.04.2020

  Sendt: 15.04.2020

  Besvart: 22.04.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvordan vil statsråden sikre et tilstrekkelig tilbud til de som ønsker å bryte ut, eller som sliter i etterkant av å ha brutt ut av tros- og livssynssamfunn der det er utstrakt bruk av sosial kontroll?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1310 (2019-2020)

  Innlevert: 03.04.2020

  Sendt: 03.04.2020

  Besvart: 14.04.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  På grunn av koronaviruset er det flere som kan få problemer med å få gjennomført vielser innenfor den allerede godkjente prøvingsattestens gyldighet. Vil statsråden ta initiativ til å forlenge de allerede godkjente prøvingsattestenes gyldighetstid, men også vurdere om det midlertidig kan gjennomføres juridisk vielse med videoteknologi og eksempelvis oppmøte på ambassade for de som bor i hvert sitt land og allerede har godkjent prøvingsattest?