Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (141 - 160 av 2009)
 • Skriftleg spørsmål fra Arild Grande (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1868 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 25.06.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden redegjøre for hvilke anbudskrav som stilles gjennom de ulike modellene som benyttes herunder Difi/KS, Statsbygg, Statens vegvesen og Oslo-modellen?
 • Skriftleg spørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1867 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 20.06.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Selv om tilstanden til vikingskipene på Bygdøy har vært kjent lenge, har ikke penger kommet på plass for å sette inn de nødvendige tiltak for å redde dem. Verken i forrige statsbudsjett eller i det reviderte statsbudsjettet foreslår regjeringa penger til dette. Tid har alt å si i denne saken. Når kan vi vente oss at Universitetet i Oslo og deres arbeid med nytt Vikingtidsmuseum får pengene de trenger til å redde skipene?
 • Skriftleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1866 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 25.06.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  I lys av den siste utviklingen i Sudan, hvordan kan Norge bidra til å støtte folkets ønske om et sivilt styre som fører til demokrati, fred og stabilitet, og hvordan reagerer Norge ovenfor sudanske myndigheter på handlingene til de paramilitære styrkene Rapid Support Forces (som inkluderer Janjaweed-militsen) i landet den siste uken?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1865 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 26.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Styret i Helse Møre og Romsdal (HMR) har vedtatt innsparinger. 130 stillinger skal bort. Hvilke dette gjelder blir klart før sommeren. Hvordan vil dette påvirke beredskapen i Møre og Romsdal, vil sykehusene være i stand til å opprettholde nødvendig beredskap, og hvordan er dette ev. sikret?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1864 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 21.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Hos British Medical Journal 9. april 2019 opplyses det at WHO trakk seg som sponsor av lanseringen av EAT-Lancet Commission 28. mars i Geneve. Det kommer videre frem i saken at arrangementet fremdeles ble holdt, «sponsored by the government of Norway.» Står regjeringen bak, og vil regjeringen støtte, EAT-konseptet, og ser statsråden at dette kan få store konsekvenser for norsk landbruk i fremtiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1863 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 21.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvilke konkrete tiltak iverksettes for å redusere de operasjonelle risikoene som foreligger før operatørbytte for ambulanseflytjenester 1.07?
 • Skriftleg spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1862 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 21.06.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Mener statsråden at DJers virksomhet er å regne som utøvende musikk, og hvilke konsekvenser mener statsråden en snever tolkning og stram håndheving av mva.-regelverket vil ha for konsertsteder i Norge?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1860 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 21.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Oral helse er en betydelig utfordring for mange som har gjennomgått kreftbehandling. Tannlegetidende.no publiserte i 2012 en artikkel som viste til at orale komplikasjoner forekommer hos opptil 40 % av de pasientene som har fått behandling for kreft. Hvordan vil helseministeren følge opp disse personene på en bedre måte, for eksempel gjennom "pakkeforløp hjem"?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1859 (2018-2019)

  Innlevert: 14.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 24.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  En ny nasjonal handlingsplan for å redusere forekomsten av denne kreftformen ble vedtatt i mars. Hvorfor brukes det da så lang tid på å beslutte om disse pasientene skal få tilgang til adjuvant behandling med immunterapi og signalhemmere? En behandling som allerede brukes for de aller sykeste pasientene, men som man vet virker enda bedre og utsetter tiden til progresjon med 50% for de med sykdom på tidligere stadium.
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:1879 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Svart på: 24.06.2019 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  Hvordan har Norge arbeidet for å sikre at kommersielle skoler ikke skal kvalifisere for støtte fra GPE, og hvordan vil Norge arbeide for å sikre dette i fremtiden?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1878 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 17.06.2019

  Svart på: 21.06.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  I klassekampen 13. juni 2019 dokumenteres det hvordan leietakere må flytte ut og bo i telt fordi utleierne vil bruke leiligheten til Airbnb-utleie i høysesong. Dette rammer leietakerne som trenger fast bolig og lokalsamfunn som nyter godt av turisme, risikerer å stå uten boligmuligheter til de som skal arbeide og bo der. Er slik praksis i tråd med Husleieloven og hvis den er det, vil statsråden ta initiativ til endringer for å sikre leietakere bedre og balanserer ulike behov bedre?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1858 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Svart på: 24.06.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Norge har hatt ulike lesestrategier siden «Gi rom for lesing» ble lansert i 2003. Den nåværende lesestrategien «Språkløyper» er planlagt avsluttet i 2019. Alle strategiene har betydd mye for å legge til rette for økt leselyst og bedre leseferdigheter. Vil det komme en ny lesestrategi fra 2020, vil det i den komme forpliktende og langsiktige løsninger for organisasjoner som er avhengige av lesestrategien, slik som for eksempel Foreningen !les, og vil en ny nasjonal lesestrategi inkludere en satsing på skolebibliotek?
 • Skriftleg spørsmål fra Solveig Skaugvoll Foss (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1857 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 24.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I Granavold-plattformen står det at regjeringa vil igangsette strekningsvise høghastighetsutredninger for jernbane i tråd med Nasjonal Transportplan. Når skal dette skje?
 • Skriftleg spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1856 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 21.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Mener statsråden at det er opp til departementet ensidig å vurdere om et tiltak er en inngripen i, eller en trussel for, den reindriftssamiske kulturen og tradisjonelle næringsdrift?
 • Skriftleg spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1855 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 21.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Hvilke utredninger vil statsråden iverksette for å sikre at den tradisjonelle kunnskapen om reindrift og dyrevelferd som den samiske reindriftsnæringen besitter, blir godt nok ivaretatt under utforming av forskrift for obligatorisk individmerking av rein?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1854 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 21.06.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Hva bør og kan gjøres fra ministerens side for å følge opp § 4-1 tredje og fjerde ledd i UH loven, og hvordan kan en sikre at studentdemokratiet tas på alvor og blir finansiert i tilstrekkelig grad?
 • Skriftleg spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1853 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 21.06.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hvilke tiltak har kunnskapsministeren tenkt å sette inn for å hindre utviklingen av at foreldre ser seg nødt til å kjøpe private tjenester for at ungene skal få den opplæringen de har krav på i grunnskolen?
 • Skriftleg spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1852 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 20.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvor mange av disse 1450 plassene regner statsråden med skal være VTO-plasser, hvor mange regner statsråden med skal være VTA-plasser, og hvordan sikrer statsråden at de av plassen som er VTO får tilstrekkelig og kvalitetssikret oppfølging etter den enkeltes behov?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1851 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 21.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan samferdselsministeren redegjøre for kostnadene knyttet til innkreving av bompenger for å finansiere utbedring av riksveg 36 langs Seljordsvatnet i Telemark, deriblant etablering, administrasjon, renter og hvor mye som er beregnet å gå til gevinst for det aktuelle bompengeselskapet?
 • Skriftleg spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1850 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Svart på: 21.06.2019 av statsminister Erna Solberg

  Mener statsministeren at dagens lov og rammeverk for vannforsyning er tilstrekkelig for å sikre nødvendige investeringer for å trygge vannforsyningen i Norge?