Riis-Johansen, Terje

Riis-Johansen, Terje (1968-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvald som representant for
Telemark 1993-1997
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Representantforslag

Lenkje til å sjå alle

Spørsmål til statsrådane

frå representanten
frå representanten
frå representanten

Saksordførar i saker

Lenkje til å sjå alle