Konstituering av det 165. storting 1. oktober 2020. Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget.

Konstituering av det 165. storting 1. oktober 2020. Foto: Benjamin A. Ward/Stortinget.

Sentrale saker i sesjonen 2020–2021

Det siste stortingsmøtet i sesjonen 2020–2021 ble holdt 18. juni. Se oppsummering av sentrale saker i denne sesjonen.

Les stortingspresident Tone W. Trøens hilsningstale ved siste møtes slutt 18. juni 2021.

Se også Stortingets arbeid – i tall

Lovsaker

I sesjonen 2020–2021 behandlet Stortinget blant annet følgende lovsaker:

 Cecilie Myrseth (A) stiller spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) under spørretimen 20. januar 2021. Foto: Stortinget.
Cecilie Myrseth (A) stiller spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) under spørretimen 20. januar 2021. Foto: Stortinget.

Stortingsmeldinger

Stortingsmeldinger er meldinger fra regjeringen til Stortinget om arbeid som er gjort eller drøfting av politikk for fremtiden. Disse danner ofte grunnlag for senere lovforslag og -vedtak. I sesjonen 2020–2021 behandlet Stortinget blant annet følgende meldinger fra regjeringen:
 


Andre sentrale saker i sesjonen


Korona (covid-19)

I likhet med foregående sesjon, var også sesjonen 2020–2021 preget av koronapandemien. Som et smittevernstiltak var publikumsgalleriet stengt fra 9. november 2020 til 31. mai 2021.
 
Stortingets møtestart i januar 2021 ble utsatt med én uke på grunn av smittesituasjonen, og i plenumsfrie uke 4 ble det oppfordret til minimal aktivitet på Stortinget.
 
Stortinget behandlet også flere koronaarelaterte saker – her er et utvalg:
 
 Jonas Gahr Støre (A) og statsminister Erna Solberg (H) i replikkordskifte under debatten om statsministerens redegørelse om Koronoakommisjonen rapport 4. mai 2021. Foto: Stortinget.
Jonas Gahr Støre (A) og statsminister Erna Solberg (H) i replikkordskifte under debatten om statsministerens redegørelse om Koronoakommisjonen rapport 4. mai 2021. Foto: Stortinget.

Representantforslag

Stortingsrepresentantene har forslagsrett på lik linje med regjeringen. Hver sesjon blir det fremmet mange representantforslag – både lovforslag og forslag til stortingsvedtak.
 
I sesjonen 2020–2021 var det rekord i antall fremsatte forslag, 298. Det var også rekord i antall fremsatte på én dag – 79 representantforslag fremsatt 8. april.
 
 
 

Sist oppdatert: 18.06.2021 18:04