Endringer i statsbudsjettet 2021 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD, KLD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med pandemien)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.02.2021 Innst. 233 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens forslag til økonomiske tiltak i møte med pandemien. Regjeringens forslag ble vedtatt med noen endringer, som innebar økning på enkelte poster i forhold til regjeringens forslag. Disse fremkommer av oversiktstabellen i kap. 3 i innstillingen. Stortingets vedtak fremkommer av innstillingens kap. 5 Komiteens tilråding. I tillegg ble mindretallsforslagene 1, 49, 51, 57 og 67 vedtatt. Disse fremkommer av kap. 4 Forslag fra mindretall. Det ble også levert såkalt løse forslag til saken, som ikke fremkommer av innstillingen. Disse finnes i referatet fra Stortingets møte 23. februar 2021. Forslagene 108 og 109 ble vedtatt. Det gjøres oppmerksom på at bevilgningene til dagpenger ble behandlet i forbindelse med arbeids- og sosialkomiteens Innst. 232 S (2020-2021). Som følge av en inkurie ble bevilgningen her satt for lavt. Inkurien er med vedtaket i forbindelse med behandlingen av Innst. 233 (2020-2021) rettet opp.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.2021

   Debattert i Stortinget 23.02.2021
   Votert i Stortinget 23.02.2021