Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i statsbudsjettet 2021 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD, KLD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med pandemien)

Prop. 79 S (2020-2021), unntatt kap. 605, 634, 2650 og 2651, Innst. 233 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 19.02.2021Innst. 233 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet regjeringens forslag til økonomiske tiltak i møte med pandemien. Regjeringens forslag ble vedtatt med noen endringer, som innebar økning på enkelte poster i forhold til regjeringens forslag. Disse fremkommer av oversiktstabellen i kap. 3 i innstillingen. Stortingets vedtak fremkommer av innstillingens kap. 5 Komiteens tilråding. I tillegg ble mindretallsforslagene 1, 49, 51, 57 og 67 vedtatt. Disse fremkommer av kap. 4 Forslag fra mindretall. Det ble også levert såkalt løse forslag til saken, som ikke fremkommer av innstillingen. Disse finnes i referatet fra Stortingets møte 23. februar 2021. Forslagene 108 og 109 ble vedtatt. Det gjøres oppmerksom på at bevilgningene til dagpenger ble behandlet i forbindelse med arbeids- og sosialkomiteens Innst. 232 S (2020-2021). Som følge av en inkurie ble bevilgningen her satt for lavt. Inkurien er med vedtaket i forbindelse med behandlingen av Innst. 233 (2020-2021) rettet opp.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 19.02.2021

  Debattert i Stortinget 23.02.2021
  Votert i Stortinget 23.02.2021