Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2008 - lovendringer

Dette dokument

Innhold

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 20. november 2007

Reidar Sandal Marianne Aasen Agdestein
leder ordfører