Stortinget - Møte onsdag den 19. februar 2003 kl. 10

Dato: 19.02.2003

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Steinar Bastesen til utenriksministeren, vil bli besvart av fiskeriministeren på vegne av utenriksministeren, som er bortreist.

Spørsmål 3, fra representanten Torstein Rudihagen til finansministeren, vil bli besvart av justisministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 7, fra representanten Åslaug Haga til helseministeren, vil bli tatt opp av representanten Karin Galaaen.

Spørsmål 15, fra representanten Magnhild Meltveit Kleppa til sosialministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 16, fra representanten John I. Alvheim til sosialministeren, vil bli besvart av helseministeren på vegne av sosialministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra helseministeren vil dette spørsmålet bli flyttet og besvart etter spørsmål 9, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 17, fra representanten Frode Hervik til samferdselsministeren, vil bli tatt opp av representanten May Britt Vihovde.

Spørsmål 19, fra representanten Audun Bjørlo Lysbakken til samferdselsministeren, vil bli tatt opp av representanten Bjørn Lothe.

Spørsmål 20, fra representanten Trine Skei Grande til forsvarsministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmålene 21, 22 og 23, fra henholdsvis representantene Ulf Erik Knudsen, Øyvind Korsberg og Øyvind Vaksdal til miljøvernministeren, vil bli besvart av samferdselsministeren på vegne av miljøvernministeren, som er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 16

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23