Stortinget - Møte onsdag den 15. februar 2006 kl. 10

Dato: 15.02.2006

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser til den oversikten som er omdelt på representantenes plasser i salen.

Endringene var som følger:

Spørsmål 3, fra representanten Bent Høie til kommunal- og regionalministeren, er overført til finansministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 8, fra representanten Petter Løvik til nærings- og handelsministeren, vil bli tatt opp av representanten Ivar Kristiansen.

Spørsmål 14, fra representanten Per Sandberg til samferdselsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 25, fra representanten Trine Skei Grande til barne- og likestillingsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmålene 26 og 27, fra henholdsvis representantene Laila Dåvøy og Sonja Irene Sjøli til helse- og omsorgsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden har sykdomsforfall.

Spørsmål 28, fra representanten Harald T. Nesvik til helse- og omsorgsministeren, vil bli besvart av arbeids- og inkluderingsministeren på vegne av helse- og omsorgsministeren, som har sykdomsforfall.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30