Stortinget - Møte onsdag den 18. april 2007 kl. 10

Dato: 18.04.2007

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en lang rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent.

  • Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 3, fra representanten Steinar Gullvåg til kommunal- og regionalministeren, vil bli besvart av olje- og energiministeren på vegne av kommunal- og regionalministeren, som er bortreist.

Spørsmål 4, fra representanten Vera Lysklætt til kommunal- og regionalministeren, er overført til miljøvernministeren som rette vedkommende.

Spørsmålene 11, 12, 13 og 16, fra henholdsvis representantene Martin Engeset, Thore A. Nistad, Trond Helleland og Borghild Tenden til samferdselsministeren, vil bli besvart av arbeids- og inkluderingsministeren på vegne av samferdselsministeren, som er bortreist.

Spørsmålene 14, 15, 17 og 18, fra henholdsvis representantene Bård Hoksrud, Arne Sortevik, Jan Sahl og Torbjørn Andersen til samferdselsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 20, fra representanten Bjørg Tørresdal til arbeids- og inkluderingsministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 22, fra representanten Kari Lise Holmberg til arbeids- og inkluderingsministeren, er overført til justisministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 25, fra representanten Trine Skei Grande til barne- og likestillingsministeren, er overført til olje- og energiministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra olje- og energiministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 3, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 29, fra representanten Dagrun Eriksen til helse- og omsorgsministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 30, fra representanten Laila Dåvøy til helse- og omsorgsministeren, bortfaller, da spørreren har sykdomsforfall.

Spørsmål 32, fra representanten André N. Skjelstad til fornyings- og administrasjonsministeren, er overført til miljøvernministeren som rette vedkommende. Imidlertid bortfaller spørsmålet, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 25

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30

Spørsmål 31

Spørsmål 32