Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2016

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 7. desember 2015

Marianne Marthinsen

Siri A. Meling

fung. leder

ordfører