Stortinget - Møte torsdag den 12. januar 2023

Dato: 12.01.2023
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.57.