Stortinget - Møte torsdag den 8. desember 2022

Dato: 08.12.2022
President: Masud Gharahkhani

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 21.20.