Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Prop. 67 S (2019-2020), Innst. 216 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra FinansdepartementetSaken er behandlet i finanskomiteenInnstilling avgitt 31.03.2020Innst. 216 S (2019-2020)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  I forbindelse med korona-pandemien har regjeringen lagt frem flere tiltakspakker for å møte konsekvensene av virusutbruddet. I første fase ble det lagt frem en rekke strakstiltak for å unngå unødige oppsigelser og konkurser i levedyktige selskap som ble rammet av en akutt svikt i inntektene. I tillegg ble det innført ekstra inntektssikring for de som ble permitterte, mistet jobben eller på annen måte mistet inntektsgrunnlaget sitt. I fase to ble det jobbet med ytterligere konkrete tiltak for bransjer, bedrifter og husholdninger som ble spesielt hardt rammet av virusutbruddet. I fase tre ble det fremmet forslag om bredere tiltak for å øke aktiviteten i økonomien, tilpasset omfanget av det økonomiske tilbakeslaget. I forbindelse med forhandlingene om tiltakspakkene ble regjeringens forslag endret på flere punkter. De budsjettmessige endringene knyttet til tiltakspakke 3 fremgår av Innst. 216 S (2019-2020).

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 31.03.2020

  Debattert i Stortinget 31.03.2020
  Votert i Stortinget 31.03.2020