Innstilling fra finanskomiteen om Skatter, avgifter og toll 2020

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 5. desember 2019

Henrik Asheim

Vetle Wang Soleim

leder

ordfører