Håbrekke, Øyvind

Håbrekke, Øyvind (1969-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 2009-2013
Ansiennitet:
4 år, 11 dager

Gå til bildegalleri

Representantforslag

Se alle

Spørsmål til statsrådene

Se alle spørretimespørsmål fra representanten
Se alle interpellasjoner fra representanten
Se alle skriftlige spørsmål fra representanten

Saksordfører i saker

Se alle