Innstilling fra finanskomiteen om skatte- og avgiftsopplegget 2000 - Lovendringer

Dette dokument

Innhold

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 19. november 1999

Lars Gunnar Lie Tore Nordtun Siv Jensen
leder ordfører sekretær