Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2011, kapitler under Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og enkelte kapitler under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 8. desember 2010

Terje Aasland

leder og ordf. for kap. 900, 1000, 1100, 3900, 4000 og 4100

Frank Bakke-Jensen

Else-May Botten

Per Roar Bredvold

ordf. for kap. 903, 1143, 3903 og 4143

ordf. for kap. 908, 2428 og 3908

ordf. for kap. 901, 902, 3901 og 3902

Rigmor Andersen Eide

Svein Flåtten

Lillian Hansen

ordf. for kap. 907, 1001, 1161 og 3907

ordf. for kap. 1141, 1550 og 4550

ordf. for kap. 2415

Arne L. Haugen

Alf Egil Holmelid

Harald T. Nesvik

ordf. for kap. 906, 1147, 1150, 1151, 3906, 4147, 4150 og 5576

ordf. for kap. 905, 1112, 1139, 1148, 3905 og 4112

ordf. for kap. 909, 1030, 1050 og 4030

Irene Lange Nordahl

Elisabeth Røbekk Nørve

Brigt Samdal

ordf. for kap. 922, 937, 1115, 1144 og 4115

ordf. for kap. 904, 929 og 3904

ordf. for kap. 913, 934, 938, 950, 953, 960, 2421, 3950 og 5325

Torgeir Trældal

ordf. for kap. 1138, 1139, 1149 og 4138