Stortinget - Møte onsdag den 18. november 1998 kl. 10

Dato: 18.11.1998

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en lang rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 6, fra representanten Inge Myrvoll til utenriksministeren, vil bli besvart av utviklings- og menneskerettighetsministeren på vegne av utenriksministeren, som er bortreist.

Spørsmål 9, fra representanten Tore Nordtun til finansministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 10, fra representanten Torbjørn Andersen til kommunal- og regionalministeren, vil bli besvart av helseministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra helseministeren blir dette spørsmål flyttet og besvart foran spørsmål 21, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 26, fra representanten Trond Helleland til olje- og energiministeren, er overført til miljøvernministeren som rette vedkommende. Spørsmålet må imidlertid utsettes til neste spørretime da statsråden har sykdomsforfall.

Spørsmål 27, fra representanten Ågot Valle til utviklings- og menneskerettighetsministeren, blir etter anmodning fra utviklings- og menneskerettighetsministeren flyttet og besvart etter spørsmål 6, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 28, fra representanten Erik Solheim til utviklings- og menneskerettighetsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 29, fra representanten Christopher Stensaker til miljøvernministeren, utsettes til neste spørretime da statsråden har sykdomsforfall.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 27

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 10

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 28

Spørsmål 29