Stortinget - Møte onsdag den 7. november 2001 kl. 10

Dato: 07.11.2001

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 2, fra representanten Audun Bjørlo Lysbakken til utenriksministeren, blir etter anmodning fra utenriksministeren flyttet og besvart etter spørsmål 20, dvs. til slutt i spørretimen.

Spørsmål 4, fra representanten Åslaug Haga til kirke- og kulturministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 5, fra representanten Karita Bekkemellem Orheim til kirke- og kulturministeren, vil bli besvart av utdannings- og forskningsministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra utdannings- og forskningsministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 11, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 10, fra representanten Ulf Erik Knudsen til barne- og familieministeren, vil bli besvart av justisministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 11, fra representanten Hill-Marta Solberg til utdannings- og forskningsministeren, vil bli tatt opp av representanten Britt Hildeng.

Spørsmål 15, fra representanten Olav Gunnar Ballo til sosialministeren, vil bli besvart av helseministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra helseministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 9, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 21, fra representanten Per Sandberg til kommunal- og regionalministeren, vil bli besvart av justisministeren på vegne av kommunal- og regionalministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra justisministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 10, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 22, fra representanten May Hansen til miljøvernministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 15

Spørsmål 10

Spørsmål 21

Spørsmål 11

Spørsmål 5

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 2

Spørsmål 22