Stortinget - Møte torsdag den 19. juni 2014 kl. 9

Dato: 19.06.2014
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 22.16.