Stortinget - Møte tirsdag den 24. mars 2015 kl. 10

Dato: 24.03.2015
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 03.38.