Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Spørretimespørsmål

Liste over spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene.

Dagsorden for spørretimen

Torsdag før neste ukes spørretime blir dagsorden for spørretimen publisert. Der finner du oversikt over alle de meldte spørsmålene og den planlagte rekkefølgen. Dagsorden for neste spørretime finner du i liste over dagsordener.

Referat fra spørretimen

Referatet publiseres i en midlertidig versjon på ettermiddagen, samme dag som spørretimen er avholdt. Referatet finner du i liste over referater fra Stortinget.

Avgrens utvalget

Velg sesjon
Velg status for spørsmålet
Velg spørsmålstype

Finn spørretimespørsmål etter

Velg hovedtema
Velg undertema

Arbeidsliv (1 - 20 av 33)

Muntlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 25.04.2012

Besvart: 25.04.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Om hvorvidt næringsministeren er bekymret for norske bedrifters konkurransekraft i dag internasjonalt, og hva han vil gjøre for at den blir bedre i morgen

Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 17.04.2012

Besvart: 25.04.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Om hvorvidt statsråden forstår den pessimisme som råder innenfor deler av landbruksnæringen, med henvisning til at bare 6 pst. av norske bønder tror på økte inntekter i fremtiden

Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 12.04.2012

Besvart: 18.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Om å ta initiativ til en faglig utredning om dynamiske effekter ved skatteendringer, med bakgrunn i påstand fra regjeringen om at lavere gjennomsnittsskatt reduserer arbeidstilbudet

Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til justis- og beredskapsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 11.04.2012

Besvart: 25.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Om hva som kan gjøres for at arbeidsinnvandrere ikke straffes for å påta seg viktige frivillige verv, med henvisning til at man risikerer å bli sendt ut av landet dersom man påtar seg frivillig arbeid i tillegg til full jobb

Muntlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til finansministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 11.04.2012

Besvart: 11.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Om hvorvidt finansministeren vil støtte forslaget om en forsterket aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp, for å få flere inn i aktivt arbeid

Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til landbruks- og matministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 28.03.2012

Besvart: 28.03.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Om kvifor regjeringa ikkje ønskjer å redusere det urettferdige inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet, og kvifor dei ikkje har blitt med på KrFs forslag om eit sterkare vern av matjorda, slik at me kunne fått til ein auka matproduksjon

Muntlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 28.03.2012

Besvart: 28.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Om hvorvidt statsråden vil være med på en storkoalisjon for arbeidslinjen og for aktivitetsplikt, med bakgrunn i at aktivitet fungerer og hjelper sosialklientene

Muntlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 28.03.2012

Besvart: 28.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Om å overføre ansvaret for brukerstyrt personlig assistanse fra kommunene til staten, legge ordningen inn under folketrygden og gjøre regelverket mer fleksibelt, sånn at målet er å få flere unge ut i arbeidslivet fremfor at det blir en tilværelse på trygd

Spørretimespørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til helse- og omsorgsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 09.03.2012

Besvart: 28.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Om å sørge for at det foretas en uavhengig gransking av arbeidsforhold ved Oslo universitetssykehus, med bakgrunn i politianmeldelse av et firma som formidlet tre filippinske sykepleiere og melding om sykehusansattes involvering i organisering av affæren

Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 15.02.2012

Besvart: 15.02.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

Om hva som gjøres for å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraften til norsk næringsliv, med bakgrunn i økt skattlegging av bedrifter og at næringsrettet forskning er blitt mindre

Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 09.02.2012

Besvart: 15.02.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Om statsråden vil medvirke til at det er den samlede arbeidsinnsatsen i offentlig sektor som legges til grunn ved beregning av pensjonsrettigheter til offentlig tjenestepensjon

Spørretimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 09.02.2012

Besvart: 15.02.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Om hvorvidt statsråden ser at Navs innstramming i permitteringsregelverket har fått utilsiktede virkninger, med henvisning til at anleggsbedrifter sier opp faste ansatte og i stedet tilbyr dem midlertidige ansettelser

Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 09.02.2012

Besvart: 15.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Om hvilke tiltak regjeringen vurderer i sitt bidrag til et moderat lønnsoppgjør, med bakgrunn i at næringslivets konkurranseevne må opprettholdes i en vanskelig økonomisk tid

Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 07.02.2012

Besvart: 29.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Om at forslag til ny fastlegeforskrift inneholder tallrike pålegg om både oppsøkende virksomhet og rapportering, og hvorvidt statsråden forstår at fastlegers arbeidssituasjon blir uoverkommelig med disse kravene

Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til olje- og energiministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 26.01.2012

Besvart: 01.02.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Om å bidra til at Statoil får tilfredsstillende systemer for å ivareta bekymringsmeldinger slik at ansatte kan føle de har reell varslingsrett

Spørretimespørsmål fra Laila Marie Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 11.01.2012

Besvart: 01.02.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Om hva statsråden mener om at Nav anbefaler en kvinne med funksjonshemming å søke om uføretrygd fordi de ikke har klart å finne alternativt arbeid til henne

Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 14.12.2011

Besvart: 14.12.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Om endrede konjunkturer og nedgang i etterspørsel som følge av krisen i Europa, og hvorvidt regjeringen har en strategi for å hjelpe norsk næringsliv og sikre at norske arbeidsplasser ikke blir lagt ned

Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 30.11.2011

Besvart: 30.11.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Om hva endringene i Europa og eventuelle bevegelser av arbeidskraft vil bety for Norge, og hvilken strategi regjeringen vil legge opp til for å sikre at vi kan bruke den arbeidskraften på en god måte

Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til statsministeren

Muntlig spørsmål

Datert: 30.11.2011

Besvart: 30.11.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

Om den økonomiske uroen i EU og hvorvidt man vil ha fokus på det økte presset på det norske velferdssystemet, med bakgrunn i at arbeidsinnvandrere fra EØS-land kan tjene opp velferdsgoder og eksportere trygdeytelser

Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Spørretimespørsmål

Datert: 24.11.2011

Besvart: 30.11.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Om at rutiner i dagens ordning med D-nummer til sesongarbeidstakere fra andre land skaper problemer for næringslivet, og hvilke forbedringer statsråden vil iverksette
 1  2   Neste 

Visste du ...

at det blir skrevet stenografiske referater fra alle møtene i Stortinget? Referatene blir publisert på nettsidene 2-3 timer etter at møtet er hevet.

Se også

Kort om spørretimespørsmål

Det er spørretime nesten hver onsdag. I spørretimen kan stortingsrepresentantene ta opp konkrete saker, høre hva statsråden mener om saken og om departementet har tenkt å gjøre noe med den. Les mer om spørsmål.

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget