Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Arbeidsliv (1 - 20 av 33)

 • Muntlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.04.2012

  Besvart: 25.04.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

  Om hvorvidt næringsministeren er bekymret for norske bedrifters konkurransekraft i dag internasjonalt, og hva han vil gjøre for at den blir bedre i morgen
 • Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.04.2012

  Besvart: 25.04.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

  Om hvorvidt statsråden forstår den pessimisme som råder innenfor deler av landbruksnæringen, med henvisning til at bare 6 pst. av norske bønder tror på økte inntekter i fremtiden
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2012

  Besvart: 18.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om å ta initiativ til en faglig utredning om dynamiske effekter ved skatteendringer, med bakgrunn i påstand fra regjeringen om at lavere gjennomsnittsskatt reduserer arbeidstilbudet
 • Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.04.2012

  Besvart: 25.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

  Om hva som kan gjøres for at arbeidsinnvandrere ikke straffes for å påta seg viktige frivillige verv, med henvisning til at man risikerer å bli sendt ut av landet dersom man påtar seg frivillig arbeid i tillegg til full jobb
 • Muntlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til finansministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.04.2012

  Besvart: 11.04.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om hvorvidt finansministeren vil støtte forslaget om en forsterket aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp, for å få flere inn i aktivt arbeid
 • Muntlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til landbruks- og matministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.03.2012

  Besvart: 28.03.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

  Om kvifor regjeringa ikkje ønskjer å redusere det urettferdige inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet, og kvifor dei ikkje har blitt med på KrFs forslag om eit sterkare vern av matjorda, slik at me kunne fått til ein auka matproduksjon
 • Muntlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.03.2012

  Besvart: 28.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Om hvorvidt statsråden vil være med på en storkoalisjon for arbeidslinjen og for aktivitetsplikt, med bakgrunn i at aktivitet fungerer og hjelper sosialklientene
 • Muntlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.03.2012

  Besvart: 28.03.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Om å overføre ansvaret for brukerstyrt personlig assistanse fra kommunene til staten, legge ordningen inn under folketrygden og gjøre regelverket mer fleksibelt, sånn at målet er å få flere unge ut i arbeidslivet fremfor at det blir en tilværelse på trygd
 • Spørretimespørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.03.2012

  Besvart: 28.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om å sørge for at det foretas en uavhengig gransking av arbeidsforhold ved Oslo universitetssykehus, med bakgrunn i politianmeldelse av et firma som formidlet tre filippinske sykepleiere og melding om sykehusansattes involvering i organisering av affæren
 • Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 15.02.2012

  Besvart: 15.02.2012 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om hva som gjøres for å sikre norske arbeidsplasser og konkurransekraften til norsk næringsliv, med bakgrunn i økt skattlegging av bedrifter og at næringsrettet forskning er blitt mindre
 • Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.02.2012

  Besvart: 15.02.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Om statsråden vil medvirke til at det er den samlede arbeidsinnsatsen i offentlig sektor som legges til grunn ved beregning av pensjonsrettigheter til offentlig tjenestepensjon
 • Spørretimespørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.02.2012

  Besvart: 15.02.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Om hvorvidt statsråden ser at Navs innstramming i permitteringsregelverket har fått utilsiktede virkninger, med henvisning til at anleggsbedrifter sier opp faste ansatte og i stedet tilbyr dem midlertidige ansettelser
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.02.2012

  Besvart: 15.02.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om hvilke tiltak regjeringen vurderer i sitt bidrag til et moderat lønnsoppgjør, med bakgrunn i at næringslivets konkurranseevne må opprettholdes i en vanskelig økonomisk tid
 • Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2012

  Besvart: 29.02.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

  Om at forslag til ny fastlegeforskrift inneholder tallrike pålegg om både oppsøkende virksomhet og rapportering, og hvorvidt statsråden forstår at fastlegers arbeidssituasjon blir uoverkommelig med disse kravene
 • Spørretimespørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.01.2012

  Besvart: 01.02.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

  Om å bidra til at Statoil får tilfredsstillende systemer for å ivareta bekymringsmeldinger slik at ansatte kan føle de har reell varslingsrett
 • Spørretimespørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2012

  Besvart: 01.02.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

  Om hva statsråden mener om at Nav anbefaler en kvinne med funksjonshemming å søke om uføretrygd fordi de ikke har klart å finne alternativt arbeid til henne
 • Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 14.12.2011

  Besvart: 14.12.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

  Om endrede konjunkturer og nedgang i etterspørsel som følge av krisen i Europa, og hvorvidt regjeringen har en strategi for å hjelpe norsk næringsliv og sikre at norske arbeidsplasser ikke blir lagt ned
 • Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 30.11.2011

  Besvart: 30.11.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om hva endringene i Europa og eventuelle bevegelser av arbeidskraft vil bety for Norge, og hvilken strategi regjeringen vil legge opp til for å sikre at vi kan bruke den arbeidskraften på en god måte
 • Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 30.11.2011

  Besvart: 30.11.2011 av statsminister Jens Stoltenberg

  Om den økonomiske uroen i EU og hvorvidt man vil ha fokus på det økte presset på det norske velferdssystemet, med bakgrunn i at arbeidsinnvandrere fra EØS-land kan tjene opp velferdsgoder og eksportere trygdeytelser
 • Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2011

  Besvart: 30.11.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  Om at rutiner i dagens ordning med D-nummer til sesongarbeidstakere fra andre land skaper problemer for næringslivet, og hvilke forbedringer statsråden vil iverksette