Stortinget - Møte onsdag den 20. januar 1999 kl. 10

Dato: 20.01.1999

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Carl I. Hagen til statsministeren, vil bli besvart av finansministeren. Spørsmålet må imidlertid utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 2, fra representanten Carl I. Hagen til statsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsministeren er bortreist.

Spørsmål 3, fra representanten Dag Danielsen til kulturministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra miljøvernministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart foran spørsmål 34, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 10, fra representanten Jan Simonsen til justisministeren, er trukket tilbake.

Spørsmålene 13 og 15, fra henholdsvis representantene Ane Sofie Tømmerås og Ågot Valle til justisministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden har sykdomsforfall.

Spørsmålene 12 og 14, fra henholdsvis representantene Jan Johnsen og Bendiks H. Arnesen til justisministeren, vil bli besvart av kirke-, utdannings- og forskningsministeren på vegne av justisministeren, som har sykdomsforfall.

Spørsmål 11, fra representanten Jan Simonsen til justisministeren, vil bli besvart av samferdselsministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra samferdselsministeren blir dette spørsmål flyttet og tatt opp som første spørsmål.

Spørsmålene 18, 19 og 20, fra henholdsvis representantene Anne Helen Rui, Dag Danielsen og Steinar Bastesen til samferdselsministeren, blir etter anmodning fra samferdselsministeren flyttet og besvart etter spørsmål 11.

Spørsmål 27, fra representanten Bendiks H. Arnesen til sosialministeren, vil bli besvart av helseministeren på vegne av sosialministeren, som er bortreist.

Spørsmål 28, fra representanten Einar Olav Skogholt til sosialministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 11

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål nr. 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30

Spørsmål 31

Spørsmål 32

Spørsmål 33

Spørsmål 3

Spørsmål 34

Spørsmål 35