Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 64 (2018–2019), jf. Innst. 300 L (2018–2019) og Prop. 70 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 17 [16:22:16]

Stortingets vedtak til lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.) (Lovvedtak 64 (2018–2019), jf. Innst. 300 L (2018–2019) og Prop. 70 L (2018–2019))